De Rode Tent

Een eeuwenoud gebruik van de rode tent voor  meisjes en vrouwen van alle leeftijden.

 

De Rode Tent is een cirkel die wordt gehouden in de dagen van de donkere maan. De donkere maan wordt gezien als de tijd waarin vrouwen menstrueer, of zichzelf daarvoor klaar maakte. Onder de donkere maan trokken de vrouwen van een tribe zicht terug, in de rode tent. De vrouwen kwamen samen met alle andere vrouwen, lieten hun lichaam doen wat nodig was, en er werd gepraat, geëerd, verhalen verteld en van elkaar geleerd. De verhalen van onze voorvrouwen werden herhaald en er werden gesprekken gevoerd. Ook nu voeren we gesprekken die ons vrouwen aan gaan, we delen onze ervaringen en kennis met elkaar in de veiligheid van de rode tent.

We komen samen met een groep met gelijkgestemde vrouwen van alle leeftijden. De thema’s zijn anders dan de vrouwencirkels maar met dezelfde goede gebruiken. Door dit samen met anderen te doen voel je een connectie, kracht en samenhorigheid. De thema’s zullen je helpen om in de tijd na de rode tent ook daarmee verder te gaan en om vaker stil te staan bij wat jij nodig hebt en ook die ruimte voor jezelf te bewaken. Je mag er zijn, je bent genoeg en samen kunnen wij dat aan.

Voer gesprekken die je in het dagelijks leven niet zo snel zou voeren. Er zijn geen gekke vragen, ieder gevoel, elke emotie mag er zijn. Je mag delen wat goed voelt om te delen. Ga met elkaar de connectie aan en stel je open voor een ander en jezelf.